2017

Vystoupení v Městském muzeu ve Velvarech při vernisáži Karolíny Borecké 3.3.2017

Vernisáž výstavy Jaro nebo léto 13.5.2017

Zahájení čtvrté sezóny Velvarského pěveckého spolku (22.9.2017), speciální poděkování Přemyslovským středním Čechám za poskytnutý grant na ošacení a doplňky pro náš sbor. 

Koncert Zlonice 24.9.2017

Rybova mše vánoční v kostele v Přelíci (25.11.2017) 

Česká Mše Vánoční J.JRyba „Hej mistře“ v jízdárně v Terezíně 2.12.2017

Vánoční koncert Dolín – 10.12.2017

Česká Mše Vánoční J.JRyba „Hej mistře“ v divadle v Žatci 16.12.2017

Rybova mše vánoční v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech (27.12.2017)