Sbormistr

Vratislav Řezáč                                                    Sbormistr

Narodil se v roce 1980 v Kladně. Hře na klavír se věnuje od svých
čtyř let. V letech 1996 – 2002 byl studentem Konzervatoře
v Teplicích, obor klavír u Mgr. Miloslava Mikuly a Mgr. Hany
Turkové. Již během studia se naplno projevila láska ke sborovému
zpěvu, která se nadále prohlubovala a od roku 2003 do roku 2010
přirozeně vyústila k pokračování studia na katedře hudební
výchovy Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, obor sbormistrovství a Hv pro základní, střední
a umělecké školy ve sbormistrovské třídě doc. Paedr. Vladimíra
Kuželky. Na této katedře také úzce spolupracuje a spolupracoval
s pěveckými sbory Chorea academica a s Dívčím komorní sborem.
Během studia byl také pověřen nácvikem skladeb s mezinárodním
sborem, složený ze studentů vysokých evropských škol, který
nastudovaný repertoár v několika vystoupeních prezentoval v koncertním sálu Das Zentrum
v Bayreuthu.
Své první sbormistrovské zkušenosti získal vedením Dětského pěveckého sboru Písnička při ZŠ a
ZUŠ, Husova v Ústí nad Labem. Spolupracoval s litoměřickým Hláskem, s Pěveckým sdružením
litoměřických učitelů a s Dětským pěveckým sborem Notičky při ZUŠ Podbořany.
V současné době řídí Dětský pěvecký sbor Randál a přípravný sbor Randálek při ZUŠ E. Randové
v Ústí nad Labem a Dětský pěvecký sbor Tolárek při ZUŠ ve Velvarech. Spolupracuje s Ústeckým
dětským sborem PF UJEP na pozici druhého sbormistra a korepetitora.
Jeho výrazné zaměření na dětský sborový zpěv pomalu přechází směrem k dospělým a v lednu
2015 zakládá Velvarský pěvecký spolek. Od 1.7.2015 vede poloprofesionální Brixiho komorní soubor Teplice.