jsme

Velvarský Pěvecký Spolek

Náš sbor vznikl 5. září roku 2014 pod záštitou velvarské ZUŠ a především vysloveným přáním pana ředitele Oldřicha Adelta.

Nelehký úkol – vést sbor padl na zkušeného sbormistra, dirigenta a výtečného muzikanta pana Vratislava Řezáče.

Zpočátku se sešlo jen pár odvážných, v dalších měsících se ale sbor úspěšně rozrostl a tak jsme se my členky sboru rozhodly dne 18. 1. 2015 naši skupinu povýšit na Velvarský pěvecký spolek.