O Nás

Sbormistr Vratislav Řezáč

Narodil se v roce 1980 v Kladně. Hře na klavír se věnuje od svých čtyř let. V letech 1996- 2002 byl studentem Konzervatoře v Teplicích, obor klavír u Mgr. Miloslava Mikuly a Mgr. Hany Turkové. Již během studia se naplno projevila láska ke sborovému zpěvu, která se nadále prohlubovala a od roku 2003 do roku 2010 přirozeně vyústila k pokračování studia na katedře hudební výchovy Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor sbormistrovství a Hv pro základní, střední a umělecké školy ve sbormistrovské třídě doc. Paedr. Vladimíra Kuželky.

Na této katedře také úzce spolupracuje a spolupracoval s pěveckými sbory Chorea academica a s Dívčím komorní sborem. Během studia byl také pověřen nácvikem skladeb s mezinárodním sborem, složený ze studentů vysokých evropských škol, který nastudovaný repertoár v několika vystoupeních prezentoval v koncertním sálu Das Zentrum v Bayreuthu.

Své první sbormistrovské zkušenosti získal vedením Dětského pěveckého sboru Písnička při ZŠ a ZUŠ, Husova v Ústí nad Labem. Spolupracoval s litoměřickým Hláskem, s Pěveckým sdružením litoměřických učitelů a s Dětským pěveckým sborem Notičky při ZUŠ Podbořany.

V současné době řídí Dětský pěvecký sbor Randál a přípravný sbor Randálek při ZUŠ E. Randové v Ústí nad Labem a Dětský pěvecký sbor Tolárek při ZUŠ ve Velvarech. Spolupracuje s Ústeckým dětským sborem PF UJEP na pozici druhého sbormistra a korepetitora. Jeho výrazné zaměření na dětský sborový zpěv pomalu přechází směrem k dospělým a v lednu 2015 zakládá Velvarský pěvecký spolek. Od 1.7.2015 vede poloprofesionální Brixiho komorní soubor Teplice.

Členky

Předsedkyně: Radka Bečvářová

Místopředsedkyně a pokladník: Kolářová Petra

1. hlasy: Bečvářová Radka, Kolářová Petra, Červenková Miloslava, Banoutová Lucie, Bohmová Alice, Studená Vendula

2. hlasy: Borecká Karolína, Hevessyová Jana, Kratochvílová Pavlína, Šebková Šárka, Trchalíková Eliška, Votavová Eva, Mazochová Petra

3. hlasy: Horáčková Zdena, Kleinová Gabriela, Maloy Řezáčová Pavlína, Mazochová Kateřina, Střelečková Blanka, Korecká šárka, Hrdličková Edita, Pospíšilová Jana